Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỊNH HƯNG
Địa chỉ: Thửa Số 212, Tờ Bản Đồ Số 2, Đường Phúc Thành, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.
Mã số thuế: 0110346265
Website: https://codienthinhhung.com
Nhà Máy Sản Xuất: Đường Phúc Thành, P. Biên Giang,Q. Hà Đông, Hà Nội
Số tài khoản: 666468666 – Ngân Hàng TMCP Á Châu – Chi Nhánh Văn Phú.