Flip book element

Quạt ly tâm thấp áp 4-70D gián tiếp

Mã sản phẩm : TH 4-70D
Sản xuất bởi : Quạt Thịnh Hưng
Công suất : 1,1 – 55 kW
Lưu lượng : 1.400 – 150.000 m3/h
Áp suất : 500 – 3.500 Pa
Điện áp : 220V/380V
Vật liệu : Thép, Inox

Đọc tiếp

Quạt hướng trục cao áp HTF

Mã sản phẩm : HTF
Sản xuất bởi : Quạt Thịnh Hưng
Công suất : 1,5 – 22 kW
Lưu lượng : 3.800 – 94.000 m3/h
Áp suất : 250 – 850 Pa
Điện áp : 220V/380V
Vật liệu : Thép, Inox

Đọc tiếp

Quạt ly tâm cao áp 9-26

Mã sản phẩm : TH 9-26
Sản xuất bởi : Quạt Thịnh Hưng
Công suất : 2,2 – 75 kW
Lưu lượng : 600 – 12.000 m3/h
Áp suất : 2.700 – 15.00 Pa
Điện áp : 220V/380V
Vật liệu : Thép, Inox

Đọc tiếp

Quạt ly tâm hút bếp 9-63

Mã sản phẩm : TH 9-63
Sản xuất bởi : Quạt Thịnh Hưng
Công suất : 0.75 – 18,5 kW
Lưu lượng : 1500 – 26.000 m3/h
Áp suất : 600 – 2300 Pa
Điện áp : 220V/380V
Vật liệu : Thép, Inox, nhựa composite, nhôm

Đọc tiếp

Quạt hướng trục vuông

Mã sản phẩm : HT
Sản xuất bởi : Quạt Thịnh Hưng
Công suất : 0,37 -1,1 kW
Lưu lượng : 7.000 – 44.500 m3/h
Áp suất : 0-40 Pa
Điện áp : 220V/380V
Vật liệu : Thép, Inox, nhôm

Đọc tiếp

Quạt ly tâm trung áp 6-46M

Mã sản phẩm : TH 6-46M
Sản xuất bởi : Quạt Thịnh Hưng
Công suất : 1,1 – 37 kW
Lưu lượng : 900 – 2.700 m3/h
Áp suất : 600 – 3.200 Pa
Điện áp : 220V/380V
Vật liệu : Thép, Inox, nhựa composite, nhôm

Đọc tiếp

Quạt ly tâm trung áp 9-38M

Mã sản phẩm : TH 9-38M
Sản xuất bởi : Quạt Thịnh Hưng
Công suất : 5,5 – 160 kW
Lưu lượng : 3.300 – 72.400 m3/h Áp suất : 2.100 – 4.470 Pa Điện áp : 220V/380V
Vật liệu : Thép, Inox, nhựa composite, nhôm

Đọc tiếp

Quạt hướng trục hút mái

Mã sản phẩm : HMN
Sản xuất bởi : Quạt Thịnh Hưng
Công suất : 0,37 – 5,5 kW
Lưu lượng : 1.500 – 70.000 m3/h
Áp suất : 30 – 550 Pa
Điện áp : 380V
Vật liệu : Thép, Inox, nhựa composite, nhôm

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.